Hartelijk welkom. Leuk dat u er bent!

Hier vindt u alle informatie over onze stichting:
wat is Change-ID, onze missie, doelen en projecten,
evenementen en ander nieuws.Missie

De missie van Change-ID is werken aan inclusieve en maatschappelijke deelname van alle groepen in Suriname in situaties van armoede en uitsluiting, vanuit het perspectief van solidariteit en (christelijke) naastenliefde.

“Making a difference…”

Bewustwording

over de positie van mensen in Suriname in een achterstandssituatie en draagvlak voor ontwikkelingsbeleid.

Uitwisseling en samenwerking

tussen mensen en organisaties actief op het snijvlak van onderwijs en educatie, armoedebestrijding en ontwikkelingssamenwerking.

Innovatie en verandering

van beleid en visie naar inclusieve (ontwikkelings)-samenwerking.

Change-ID

Change-ID wil een internationaal activerend netwerk zijn van deelnemers en andere partijen, werkzaam op of geïnteresseerd in het snijvlak van onderwijs, jongeren- en ouderenwerk, integriteitvraagstukken en vraagstukken op het gebied van moraal.


Meehelpen?

Wilt u een steentje bijdragen aan het werk van Change-ID? Dit kan op verschillende manieren. Neem contact op om te zien wat u kunt betekenen voor de mensen in Suriname.

Contactgegevens

  • Stichting Change-ID
    Mina Krusemanstraat 72
    3207 DE Spijkenisse
  • 06-42254370
  • stichtingchange.id@gmail.com

KvK: 24406433
IBAN: NL75RABO0128429712 te Rotterdam